Prawnik Poznań

Strona główna

 

Ta strona zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wraz z użytecznymi poradami i wskazówkami.

punktor Do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód jeżeli mąż mieszka w USA?
punktor Od czego zależy możliwość uzyskania rozwodu?
punktor

W jaki sposób załatwić wymazanie wyroku w zawieszeniu z rejestru karnego?

punktor Kto jest... ?
punktor Co jest... ?
punktor Kiedy... ?

    Do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód jeżeli mąż mieszka w USA?
Zgodnie z treścią art. 41 kpc - powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.
 
Powrót do początku

    Od czego zależy możliwość uzyskania rozwodu?

Polskie prawo rodzinne przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa w drodze orzeczenia sądu. Przesłanki i zasady takiego rozstrzygnięcia oraz jego skutki wynikają z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności z art. 56 – 61 tej ustawy. Zgodnie z treścią art. 56 § 1 KRO, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód. Dla orzeczenia rozwodu konieczne jest łączne wystąpienie przesłanek pozytywnych (zupełnego i trwałego rozkładu pożycia) oraz brak przesłanek negatywnych wskazanych w § 2 i § 3 cytowanego artykułu. Orzeczenie rozwodu nie jest więc dopuszczalne, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest także dopuszczalny, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo brak takiej zgody byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Powrót do początku

   W jaki sposób załatwić wymazanie wyroku w zawieszeniu z rejestru karnego?

Zgodnie z treścią art. 76 kodeksu karnego skazanie (w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary) ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5 kk (obowiązku naprawienia szkody). Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. W tym przypadku zatarcie skazania i usunięcie kart karnych z rejestru skazanych następuje z mocy prawa, czyli automatycznie, bez potrzeby jakichkolwiek starań ze strony skazanego oraz bez potrzeby wydawania w tym przedmiocie jakiejkolwiek decyzji.

Powrót do początku

   

Kto jest... ?

To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie.

Powrót do początku

   

Co jest... ?

To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie.

To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie.

Powrót do początku

   

Kiedy... ?

To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie.

To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie.

Powrót do początku

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

RADCA PRAWNY

 FORUM  PRAWNE

 

      Linki sponsorowane

ADWOKAT

Procesy Sądowe

Windykacja  
www.adwokat.poznan.pl

 

DORADCA PODATKOWY

ul. Grunwaldzka 38A/6
tel. (061) 86-888-48
www.ksiegowa-poznan.pl

 

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
matysiak-radcaprawny.pl

 

WINDYKACJA

Zakładanie spółek

Rejestracja w KRS
www.matysiak-kancelaria.pl

 

Pobierz bezpłatny INFROMATOR Jak założyć spółkę z o.o.? Procedura, dokumenty, formularze, koszty.

 


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | WZORY | KODEKSY | USTAWY | ORZECZNICTWO | ADRESY | INFORMATORY | APLIKACJE | KOSZTY | ODSETKI | SŁOWNIK | FAQ | REGULAMIN | LINKI

Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24

prawnik24, prawnik

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 grudnia 2010.